شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

 

ردیف
نام شهردار
زمان مدیریت
1
مهندس اصغر اورانی
از سال 71 الی 72
2
مهندس محمدعلی دوایی فر
از سال 73 الی 75
3
مهندس احمد بهبهانی
از سال 75 الی 76
4
مهندس محمود صیدالی
از سال 76 الی 77
5
مهندس گودرز مرادی
از سال 77 الی 78
6
مهندس محمد حویزاوی
از سال 78 الی 80
7
مهندس حمید زنگنه
از سال 80 الی 81
8
مهندس جمیل حمیدیان
از سال 81 الی 82
9
مهندس محمد حویزاوی
از سال 82 الی 83
10
مهندس جهانگیر شاهجوان
از سال 83 الی 84
11
مهندس احمد آزادوار
از سال 85 الی 86
12
مهندس کاظم بهرام نژاد
از سال 86 الی 87
13
مهندس شهباز زیلایی
از سال 87 الی 89
14
مهندس علیرضا عالیپور
از سال 89 الی 89
15
مهندس بابک محمدی
از سال 89 تاکنون