شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

 

ليست شهرداران از سال 89
رديف نام و نام خانوادگي از تاريخ تا تاريخ
1 علیرضا عالیپور 1389/05/06 1389/11/06
2 بابک محمدی آورند 1389/11/07 1392/10/03
3 محمد رضا فكوريان 1392/10/04 1395/11/24
4 روح اله احمد فخرالدين 1395/11/25 1396/11/20
5 عليرضا سعادت 1396/11/21 1397/10/28
6 آرش دور 1397/10/29 1398/5/13
7 پرويز دغاغله 1398/05/14 1399/03/24
8 محمد سعيد حرداني 1399/03/25 1399/07/20
9 محمد لفيتي 1399/07/21 1399/09/25
10 سياوش محمودي  1399/09/26 1399/12/26
11 علی اسدی 1399/12/27 1400/02/19
12 پوریا راهنورد 1400/02/20 1401/01/24
13 نادر بیبت سیاح 1401/01/25 1401/10/11
14 اسماعیل عالیپور 1401/10/12