ارتباط با ما

آدرس: اتوبان گلستان جنب آبشار مصنوعی ساختمان شهرداری منطقه 4

شماره های تماس منطقه :

تلفن دفتر شهردار:   33737028  (061)

تلفن روابط عمومی :   33737025  (061) - 33737739  (061)  

تلفن مستقیم منطقه:   33737027  (061) - 33737029  (061)

فکس:    33737011  (061)

  پست الکترونیک :    zone4@ahvaz.ir

 

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما